جستجو

حالت نمایش:
2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکراسمال hartmann molicare mobile small

180,000تومان

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکر سایزاسمال با جذب متوسط در بسته بندی 14 عددی مناسب دور کمر  60-90 سانتی متر و قدرت جذب 2400 cc . تعداد 4 بسته در هر کارتن . ضد حساسیت و ضد باکتریحفظ PH نرمال پوست سیستم جذب سریع هسته جاذب 3 لایهمحافظ پوستاطمینان از عدم نشتخنثی کننده بوی نامطوعطراحی متناسب با آناتومی بدنبهترین قیمت پوشک بزرگسال شورتی ها..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکراسمال سوپر hartmann molicare mobile small supper

180,000تومان

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکر سایز اسمال سوپر با جذب فوق العاده بالا در بسته بندی 14 عددی مناسب دور کمر 60 تا 90 سانتی متر و قدرت جذب 2800 cc . تعداد 4 بسته در هر کارتن . ضد حساسیت و ضد باکتریحفظ PH نرمال پوست سیستم جذب سریع هسته جاذب 3 لایهقدرت جذب فوق العاده بالا در مدل سوپرمحافظ پوستاطمینان از عدم نشتخنثی کننده بوی نامطوعطراحی متناس..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکرایکس لارج hartmann molicare mobile xl

180,000تومان

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکر سایزایکس لارج با جذب متوسط در بسته بندی 14 عددی مناسب دور کمر  بالای 140  سانتی متر و قدرت جذب 2600 cc . تعداد 4 بسته در هر کارتن . ضد حساسیت و ضد باکتریحفظ PH نرمال پوست سیستم جذب سریع هسته جاذب 3 لایهمحافظ پوستاطمینان از عدم نشتخنثی کننده بوی نامطوعطراحی متناسب با آناتومی بدنبهترین قیمت پوشک بز..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکرایکس لارج سوپر hartmann molicare mobile xl supper

180,000تومان

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکر سایزایکس لارج سوپر با جذب فوق العاده در بسته بندی 14 عددی مناسب دور کمر  بالای 140  سانتی متر و قدرت جذب3000 cc . تعداد 4 بسته در هر کارتن . ضد حساسیت و ضد باکتریحفظ PH نرمال پوست سیستم جذب سریع هسته جاذب 3 لایهقدرت جذب فوق العاده در مدل سوپرمحافظ پوستاطمینان از عدم نشتخنثی کننده بوی نامطوعطراحی ..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکرلارج hartmann molicare mobile large

180,000تومان

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکر سایزلارج با جذب متوسط در بسته بندی 14 عددی مناسب دور کمر  100-150 سانتی متر و قدرت جذب 2400 cc . تعداد 4 بسته در هر کارتن . ضد حساسیت و ضد باکتریحفظ PH نرمال پوست سیستم جذب سریع هسته جاذب 3 لایهمحافظ پوستاطمینان از عدم نشتخنثی کننده بوی نامطوعطراحی متناسب با آناتومی بدنبهترین قیمت پوشک بزرگسال شورتی ه..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکرلارج سوپر hartmann molicare mobile large supper

180,000تومان

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکر سایزلارج سوپر  با جذب فوق العاده بالادر بسته بندی 14 عددی مناسب دور کمر  100-150 سانتی متر و قدرت جذب 2800 cc . تعداد 4 بسته در هر کارتن . ضد حساسیت و ضد باکتریحفظ PH نرمال پوست سیستم جذب سریع هسته جاذب 3 لایهجذب فوق العاده قوی در مدل سوپرمحافظ پوستاطمینان از عدم نشتخنثی کننده بوی نامطوعطراحی متن..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکرمدیوم hartmann molicare mobile medium

269,000تومان

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکر سایزمدیوم با جذب متوسط در بسته بندی 14 عددی مناسب دور کمر 80-120 سانتی متر و قدرت جذب 2400 cc . تعداد 4 بسته در هر کارتن . ضد حساسیت و ضد باکتریحفظ PH نرمال پوست سیستم جذب سریع هسته جاذب 3 لایهمحافظ پوستاطمینان از عدم نشتخنثی کننده بوی نامطوعطراحی متناسب با آناتومی بدنبهترین قیمت پوشک بزرگسال شورتی هارتمن ..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکرمدیوم سوپرhartmann molicare mobile medium supper

180,000تومان

پوشک بزرگسال شورتی هارتمن مولیکر سایزمدیوم با جذب فوق العاده بالا  در بسته بندی 14 عددی مناسب دور کمر 80-120 سانتی متر و قدرت جذب 2800 cc . تعداد 4 بسته در هر کارتن . ضد حساسیت و ضد باکتریحفظ PH نرمال پوست سیستم جذب سریع هسته جاذب 3 لایهقدرت جذب فوق العاده بالا محافظ پوستاطمینان از عدم نشتخنثی کننده بوی نامطوعطراحی متناسب با آنا..

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)