برای خرید هر نوع پوشک از وب سایت الو پوشک کافی است سفارش خودرا در سایت ثبت و سپس در سریع ترین زمان با هماهنگی با شما ارسال پوشک انجام می شود

در صورت عجله در ارسال می توانید با شماره مندرج در سایت تماس گرفته و هماهنگ کنید